Redactare lucrari de licenta | Redactare lucrari de disertatie | Redactare la comanda |
Contact
Redactare la comanda
Intrebari frecvente
Anunturi
Biblioteca
Blog
Servicii
Producatori:
Curs valutar:
1 EUR = 4.9449 RON
1 USD = 4.3614 RON
Publicitate:
Plata online

Cercetări privind impactul aderării la Uniunea Europeană asupra evoluției exploatațiilor agricole din țara noastră. Studiu de caz județul Olt

Pret:
100,00 EURO
Cum obtin fisierul?
Comandati produsul iar la confirmarea platii, fisierul va fi disponibil pentru descarcare.
Tel.: 0732889910
Pret detaliat: 100,00 EURO - pretul include TVA
Cercetări privind impactul aderării la Uniunea Europeană asupra evoluției exploatațiilor agricole din țara noastră. Studiu de caz județul Olt  
Cod: 01018
Categoria: Agronomie
Subcategoria: Teze de doctorat
Tip document: Teze de doctorat
Nr. pagini: 157
Dimensiune fisier: 3,14 Mb
Data adaugarii: 15/04/2020
Extensie document: rar

Adauga in cos:

Cercetări privind impactul aderării la Uniunea Europeană asupra evoluției exploatațiilor agricole din țara noastră. Studiu de caz județul Olt
100,00 EUR

Descriere produs:

Cercetări privind impactul aderării la Uniunea Europeană asupra evoluției exploatațiilor agricole din țara noastră. Studiu de caz județul Olt

Cuprins
INTRODUCERE ... 9

Partea I: STUDIU BIBLIOGRAFIC ... 11

CAPITOLUL I. ANALIZA EVOLUȚIEI EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE ... 12
1.1. Principiile și particularitățile de bază ale politicii UE privind exploatațiile agricole în contextul dezvoltării rurale ... 12
1.2. Realizări ale PAC și impactul asupra exploatațiilor agricole europene ... 13
1.2.1. Evoluția dimensiunii exploatațiilor agricole ... 14
1.2.2. Analiza forței de muncă din agricultura Uniunii Europene ... 15
1.2.3. Analiza unor indicatori ai agriculturii Uniunii Europene ... 16
1.3. Viitorul politicii agricole comunitare ... 18
CAPITOLUL II. STADIUL CERCETĂRILOR PRIVIND IMPACTUL FONDURILOR EUROPENE ASUPRA EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE ... 20
2.1. Stadiul cercetărilor privind impactul fondurilor europene asupra exploatațiilor agricole ... 21
2.2. Indicatori de evaluare a impactului fondurilor europene asupra exploatațiilor agricole ... 23
2.2.1. Concepte privind analiza de impact a fondurilor europene asupra exploatațiilor agricole ... 24
2.2.2. Indicatori statistici de analiză a impactului fondurilor europene asupra exploatațiilor agricole ... 25
2.3. Metoda chestionarului de analiză a impactului fondurilor europene asupra exploatațiilor agricole ... 26
2.3.1. Scurtă prezentare a zonelor supuse cercetării ... 26
2.3.2. Chestionarul în analiza impactului fondurilor europene asupra dezvoltării exploatațiilor agricole ... 35
2.3.3. Analiza și caracterizarea respondenților în funcție de zona geografică și nivelul de pregătire ... 38
Partea a II a: CERCETĂRI PROPRII ... 41

CAPITOLUL III. ANALIZA IMPACTULUI ADERĂRII LA UNIUNEA EUROPEANĂ ASUPRA EVOLUȚIEI EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD VEST OLTENIA ... 43
3.1. Scurtă prezentare generală a regiunii Sud Vest Oltenia și a județului Olt ... 43
3.1.1. Scurtă prezentare a condițiilor naturale din Regiunea Sud Vest Oltenia ... 44
3.1.2. Analiza forței de muncă din Regiunea Sud Vest Oltenia ... 46
3.1.3. Identificarea principalelor probleme în desfășurarea activităților din exploatații ... 47
3.2. Percepția asupra metodologiei și a surselor de informare în depunerea și câștigarea proiectelor ... 49
3.2.1. Identificarea surselor de informare în depunerea și câștigarea proiectelor ... 49
3.2.2. Evaluarea opiniilor referitoare la managementul programelor de finanțare și influențele sociale ale acestora ... 50
3.2.3. Evaluarea demersului de depunere și derulare a proiectelor europene ... 56
3.3. Impactul fondurile atrase de Regiunea de dezvoltare Sud Vest Oltenia asupra dezvoltării producției agricole vegetale și animale ... 57
3.3.1. Necesitatea acordării de fonduri de către Uniunea Europeană pentru modernizarea exploatațiilor agricole ... 58
3.3.2. Condițiile de acordare de fonduri pentru fermieri în țara noastră pentru modernizarea exploatațiilor agricole ... 58
3.3.3. Indicatori ce caracterizează producția vegetală din Regiunea de dezvoltare Sud Vest Oltenia ... 63
3.3.4. Indicatori ce caracterizează producția animalieră în Regiunea de dezvoltare Sud Vest Oltenia ... 65
3.4. Percepția privind impactul proiectelor de modernizare a exploatațiilor agricole asupra managementului logistic al exploatațiilor ... 70
3.4.1. Analiza activității de aprovizionare a exploatațiilor și comercializare a producției în funcție de suprafața exploatată ... 70
3.4.2. Analiza activității de aprovizionare a exploatațiilor și comercializare a producției în funcție de profilul fermei ... 73
3.4.3. Analiza activității de aprovizionare a exploatațiilor și comercializare a producției în funcție de zona geografică ... 75
3.4.4. Analiza gradului de asociere cu alți producători agricoli ... 78
3.5. Impactul fondurilor atrase de Regiunea de dezvoltare Sud Vest Oltenia asupra instalării tinerilor fermieri ... 81
3.5.1. Necesitatea acordării de fonduri de către Uniunea Europeană pentru instalarea tinerilor fermieri ... 81
3.5.2. Condițiile necesare pentru acordarea de fonduri pentru instalarea tinerilor fermieri ... 82
3.5.3. Indicatori ce caracterizează instalarea tinerilor fermieri ... 84
3.6. Impactul fondurilor atrase de Regiunea de dezvoltare Sud Vest Oltenia pentru protecția mediului ... 85
3.6.1. Necesitatea acordării de fonduri de către Uniunea Europeană pentru protecția mediului ... 85
3.6.2. Condiții necesare pentru acordarea de fonduri pentru protecția mediului ... 86
3.6.3. Indicatori ce caracterizează protecția mediului în țara noastră și în unele țări europene ... 87
3.7. Percepția privind impactul proiectelor finanțate asupra îmbunătățirii condițiilor de mediu ... 91
CAPITOLUL IV. ANALIZA IMPACTULUI FONDURILOR ATRASE DE ȚARA NOASTRĂ ȘI DE REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD VEST OLTENIA ASUPRA REZULTATELOR TEHNICO ECONOMICE ȘI SOCIALE ALE AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE ... 94
4.1. Principalii indicatori ce caracterizează dezvoltarea agriculturii din Regiunea de dezvoltare Sud Vest Oltenia, din țara noastră și din unele țări europene ... 94
4.1.1. Impactul asupra structurii exploatațiilor agricole ... 95
4.1.2. Impactul asupra producțiilor medii la principalele culturi ... 96
4.1.3. Valoarea producțiilor totale și la hectar ... 100
4.1.4. Impactul asupra comerțului de produse agroalimentare ... 101
4.2. Percepția privind impactul proiectelor finanțate asupra îmbunătățirii activităților din exploatațiile agricole ... 102
4.2.1. Impactul proiectelor finanțate în creșterea indicatorilor tehnici, calitativi și asupra productivității exploatațiilor ... 103
4.2.2. Impactul proiectelor finanțate asupra forței de muncă, în funcție de zona geografică ... 105
4.2.3. Impactul proiectelor finanțate asupra forței de muncă, în funcție de suprafața agricolă a exploatației ... 108
4.2.4. Impactul proiectelor finanțate asupra forței de muncă, în funcție de profilul fermei ... 110
4.2.5. Impactul proiectelor finanțate asupra îmbunătățirii nivelului de trai ... 112
4.2.6. Impactul proiectelor finanțate asupra indicatorilor economici ... 113
4.2.7. Analiza impactului asupra gradului de satisfacție al activității desfășurate ... 116
4.2.8. Identificarea principalelor probleme în desfășurarea activităților din exploatații și testarea legăturilor între problemele identificate și suprafața exploatată ... 122
4.2.9. Identificarea principalelor probleme în desfășurarea activităților din exploatații și testarea legăturilor între problemele identificate și profilul exploatației ... 124
4.3. Politicile agricole comune de dezvoltare a agriculturii și a zonelor rurale ... 126
4.3.1. Analiza productivității muncii ... 127
4.3.2. Analiza gradului de urbanizare ... 128
4.3.3. Indicatori ai nivelului de trai ... 129
4.4. Percepția privind dezvoltarea exploatațiilor agricole și a zonelor rurale ... 131
4.4.1. Perspective de dezvoltare a exploatației agricole ... 131
4.4.2. Perspective de dezvoltare rurală ... 136
CAPITOLUL V. CONCLUZII ȘI PROPUNERI ... 141
BIBLIOGRAFIE ... 150
ANEXE ... 156
LISTĂ TABELE ... 156
LISTĂ FIGURI ... 161
LISTĂ ACRONIME/ABREVIERI ... 162
TABELE DETALIATE ... 163

 

Așteptările de la agricultură, după anul 1989, au fost multiple. De la o agricultură centralizată care era orientată către export pentru a achita sumele necesare investițiilor din economia națională, populația aștepta dezvoltarea unei agriculturi care să poată să răspundă cerințelor interne ale populației de produse agro alimentare. Schimbările structurale ce au avut loc, în special prin restituirea suprafețelor agricole, celor cărora le au aparținut înainte de colectivizare (Legea 18/1991), dar și prin distrugerea fabricilor din industria de prelucrare, a grajdurilor, a sistemelor de irigații, a rețelei de piață internă și externă, a Băncii Agricole etc., au făcut ca, din anul 2000, întreaga zootehnie și industrie de procesare a producției agricole să se ajungă în paragină.
Studiul și a propus să analizeze impactul aderării - prin investiții ce au fost și sunt efectuate în agricultură, prin experiența țărilor dezvoltate din punct de vedere agricol - asupra organizării producției și a muncii, asupra rezultatelor de producție și economice, asupra nivelului de trai al țărănului.
În ultimii 20 de ani, agricultura României a beneficiat de trei programe: Programul SAPARD, în perioada 2000 2006, în valoare de 1.417.827.412 euro, cu un număr de 4931 proiecte; PNDR, în perioada 2006 2013, în valoare de 7.034.337.440 euro cu un număr de 95.993 proiecte și PNDR, în perioada 2014 2020, în valoare de 8.127.996.402 euro.
Obiectivele acestor programe au fost generoase pentru măsuri de dezvoltare a agriculturii și pentru creșterea nivelului de trai al țărănilor. Astfel, Programul Național de D ezvoltare  Rurală (PNDR) 2007 2013 este un program ce a respectat liniile de dezvoltare rurală strategice ale Uniunii  Europene și care, în primul rând, a avut în vedere să îmbunătățească echilibrul dintre dezvoltarea  economică și folosirea durabilă a resurselor naturale, menținerea și creșterea atractivității zonelor rurale - acestea fiind elemente de bază în diversificarea activităților economice (Glogoveţan, 2014). Dezvoltarea economică durabilă, viabilă sau sustenabilă este o modalitate de dezvoltare economică în cadrul căreia există obiectivul ca, prin satisfacerea prezentelor cerințe de consum, să nu se prejudicieze sau să se compromită cerințele generațiilor viitoare (Mocanu, 2015).
Cu toate că aceste obiective au fost generoase, atingerea lor a fost departe de nivelurile stabilite. În afara creșterii nivelului producțiilor medii la culturile de câmp, celelalte sectoare nu s au putut reface ci, din contră, a continuat degradarea acestora, cum ar fi: scăderea efectivelor de animale; scăderea suprafețelor de pomi fructiferi și viță de vie, de sere de legume; închiderea sau distrugerea în întregime a abatoarelor, a fabricilor de conserve, a fabricilor de zahăr; distrugerea fabricilor de tractoare și mașini agricole; migrația tineretului rural în Europa Occidentală; îmbătrânirea populației rurale; creșterea exporturilor de produse agricole primare și a importurilor de produse agroalimentare prelucrate; înstrăinarea terenurilor agricole. Se consideră că principalul motiv al eșecului obiectivelor pe care Programele și le au propus, a fost slaba absorbție a banilor Uniunii, atât pentru programele de fonduri structurale, cât și pentru fondurile de la agricultură. În perioada de programare, acestea au la bază lipsa viziunii de dezvoltare, o calitate slabă a proiectelor și birocrația excesivă (Lucian, 2015).
Pentru aceste programe, studiile de impact evidențiază efectul pozitiv al investițiilor asupra revitalizării zonele rurale (pieței muncii) prin  crearea / menținerea  de  noi locuri de muncă, dar și faptul că Programul SAPARD singur nu a reușit să oprească migrarea din zonele rurale - care a scăzut în șapte ani (2002 2009) cu aproximativ 5,2% din populație - însă a ajutat la limitarea acestui  fenomen (Ecosfera, 2011).
 

Comentarii:

Cosul meu:
Contul meu:
Gaseste-ne pe FACEBOOK
Info & Comenzi:
StudentOffice - Contact
Yahoo! Messenger:
Email:
Ultimele oferte vizitate:
Promotii:
Cele mai accesate: